Fællesskab, tryghed og udvikling

Døgntilbud, egen bolig, uddannelse og beskæftigelse

Thorshøjgård er et bo- og uddannelsestilbud til unge mellem 15-30 år med særlige forudsætninger og helt almindelige behov.

Døgntilbud

På Thorshøjgård har vi døgnafdelingerne, Grønnebo og Hedebo beliggende i landlige omgivelser, men tæt på byen. Normeringen på vores døgnafdelinger er 1:4, og der kan bo op til ni unge mellem 15-30 år i hvert hus.

Egen bolig

Thorshøjgård tilbyder egen bolig i enten egen lejlighed eller eget værelse i et bofællesskab. I vores bofællesskab bor fire unge mellem 16-23 år i et bofællesskab, som er placeret i et hyggeligt parcelhuskvarter.

Lejlighederne ligger på Thorshøjgårds matrikel, og består af ni sammenhængende lejligheder, hvoraf otte er boliger, og den niende fungerer som et fælles samlingssted: Café24.

Uddannelse og beskæftigelse

I vores uddannelses- og beskæftigelsestilbud arbejder vi som resten af Thorshøjgård med udgangspunkt i vores fem kerneværdier og det fælles metodiske grundlag og tilgange. Thorshøjgård har en bred vifte af uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge mellem 15-30 år: 

  • STU
  • Erhvervsafklaring
  • Undervisningsforløb §34
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Aktivitets- og samværstilbud