Botilbud

Bofællesskabet Piletoften 

Vores Bofællesskab ligger i Tåstrup kommune. Bofællesskabet er et parcelhus beliggende i et roligt parcelhuskvarter. Huset har plads til fire unge, som har eget værelse. I huset er der to badeværelser et stort køkken og en stor stue. Huset rummer ligeledes en stor udestue og en stor have.

Målgruppe
I huset er der plads til fire unge i alderen 16-23 år anbragt i efterværn efter § 76. Målgruppen er psykisk sårbare unge som mangler den sidste opnåede selvstændighed, inden den unge flytter i egen bolig. De unge klarer selv langt de fleste af hverdagens opgaver og er alle i beskæftigelse, i enten job eller uddannelse. Det forudsætter således en vis modenhed at bo her. De unge kan have bruge for støtte til struktur i forhold til madplaner, indkøbsliste, budgetlægning, støtte til jobsøgning, uddannelsesvalg og lignende.

De unge kan ligeledes have brug for hjælp og støtte til problematikker som identitet og personlig udvikling, familieproblematikker, lektier, mødedeltagelse på uddannelse og behandling.

Hvis den unge af forskellig årsager midlertidigt får brug for yderligere støtte, aftales dette med anbringende kommune, ligesom der lægges en plan herfor. De unge må i Bofællesskabet ikke have et forbrug af alkohol eller euforiserendes stoffer.

I huset afholdes husmøder en gang om måneden, hvor husaftaler indgås, rengøringsaftaler planlægges, samt de sociale aftaler eller arrangementer aftales. De unge spiser sammen i huset, alt efter ønske og muligheder herfor.

Det pædagogiske personale er i huset på ugens hverdage fra kl. 17.00-21.00.

KONTAKT

Har du spørgsmål om Botilbud, kan du kontakte os på:

93391217