STU

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Thorshøjgårds STU

Thorshøjgård tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Målgruppen for Thorshøjgårds STU, er primært unge med nedsat kognitivt funktionsniveau og eventuelt andre psykiatriske diagnoser.

På Thorshøjgårds STU prioriterer vi at gøre eleverne klar til at være aktive medborgere, hvad enten der er tale om arbejdsliv eller fritid, derfor er det vigtigt for os, at der altid ligger en god plan for den unge efter endt STU.

Fordi vi synes det er vigtigt at de unge får lov til at få et aktivt ungdomsliv, lader vi os inspirere af de øvrige ungdomsuddannelser, så vi har selvfølgelig både studietur, introfest, gallafest, Operation Livsværk og dimissionsfest.

På Thorshøjgårds STU undervises eleverne 27,5 timer om ugen i 40 uger om året. Det er muligt at tilkøbe klubtilbud om eftermiddagen.

Thorshøjgård har løbende mulighed for at indskrive STU-elever, der bor enten på Thorshøjgård eller hjemme.

Inden du vælger Thorshøjgård som dit STU sted, er det muligt at komme i en uges praktik, for at sikre, at vi er det helt rigtige sted for dig. For at komme i praktik skal du kontakte din UU-Vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Det er naturligvis altid muligt at kontakte Thorshøjgård, hvis der er spørgsmål eller behov for en rundvisning.

Undervisningen i STU’en 

Thorshøjgårds STU er værkstedsbaseret. Der er mulighed for boglig undervisning, men altid i kombination med praktiske færdigheder.

På Thorshøjgård har hver enkelt elev sit eget individuelle skema som er udarbejdet i samarbejde med eleven og under hensynstagen til uddannelsesplanen.

De unge kommer i løbet af STU’en i praktik internt på Thorshøjgårds værksteder. Desuden er der mulighed for at komme i ekstern praktik, både individuelt eller gruppebaseret med støtte. For Thorshøjgård er det vigtigt at hjælpe de unge godt videre, derfor har vi to Erhvervsvejledere ansat, der hjælper de unge med at finde de helt rigtige praktikpladser, hvad enten det er ordinært eller under en beskyttet ramme.

Thorshøjgård tilbyder mange forskellige faglige muligheder, blandt andet:

 • Dansk, matematik og engelsk (Indskolingsniveau til 9. klasses niveau, mulighed for at gå til afsluttende prøve (FP9)
 • Almen linje/Ungeliv (Temabaseret undervisning)
 • Gartneri med egne drivhuse
 • Autoværksted
 • Cykelværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og geder)
 • Krea/velvære
 • Golf
 • Svømning
 • Fitness
 • Mountainbike

Skoleåret er inddelt i moduler af 2-5 ugers varighed, så eleverne altid ved, hvilket overordnet tema, de skal arbejde med – og hvornår.

Normering

Normeringen i STU’en er én lærer til fire elever. Eleven tilknyttes ved opstart en fast kontaktlærer/mentor, som hjælper og støtter eleven gennem hele forløbet.

I STU’en arbejder uddannede lærere, faglærer og pædagoger med at styrke elevernes livskvalitet og livsduelighed samtidigt med at de udvikler de kompetencer, den enkelte elev har.

Kombinationsmuligheder

STU’en kan kombineres med klubtilbud om eftermiddagen eller botilbud alt efter elevens særlige behov.