Skole

Skole for 9.-10. klasse

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men hvis der er behov for det, så er det muligt at skræddersy et særligt tilrettelagt forløb for elever, der har behov for det i forhold til 9.-10. klasse. Undervisning på Thorshøjgårds skole gennemføres efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler. Niveauet ligger fra indskolingsniveau til 9. klasses niveau og det er muligt at gå til afsluttende prøve i dansk, matematik og engelsk (FP9).

Lærerne på Thorshøjgård har omfattende erfaring med at undervise elever, som ikke har gået i skole længe, som har oplevet nederlag i forbindelse med deres skolegang eller som har behov for en kombination mellem boglig læring og praktiske forløb med masser af plads til bevægelse og læring i helt fleksible rammer.

Skoleåret er inddelt i moduler af 2-5 ugers varighed, så eleverne altid ved, hvilket overordnet fagligt tema, de skal arbejde med – og hvornår.