Ressourceforløb

Jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Et ressourceforløb er et individuelt tilpasset forløb i dagtimerne, som blandt andet har til formål at afklare og udvikle den unges muligheder for at opnå en tryg og holdbar tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Et ressourceforløb kan hjælpe med at stabilisere og forbedre den unges fysiske, psykiske og sociale tilstand.

Længden af et ressourceforløb kan variere og kan således vare fra et par måneder og op til fem år. Det er målet, at den unge ikke skal være på Thorshøjgård længere end nødvendigt, men skal hjælpes og støttes i forhold til at kunne komme i gang med enten arbejde eller uddannelse.

Et ressourceforløb tilrettelægges individuelt og indeholder elementer af fx støtte, undervisning, træning, vejledning, coaching og erhvervsafklaring. Forløbet fastlægges altid i en god og tæt dialog mellem den unge, Jobcenter og Thorshøjgård. 

Indhold

Thorshøjgård tilbyder en bred vifte af faglige forløb, der kan tilrettelægges efter den enkeltes behov, muligheder og ønsker. Thorshøjgård tilbyder blandt andet:

 • Dansk, matematik og engelsk (Indskolingsniveau til 9. klasses niveau, mulighed for at gå til afsluttende prøve)
 • Almen linje/Ungeliv (Temabaseret undervisning)
 • Gartneri med egne drivhuse
 • Autoværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og geder)
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)