Erhvervsafklaring

Jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Et erhvervsafklaringsforløb afdækker den unges arbejdsevne. Forløbet starter altid med, at der bliver lavet en plan for, hvordan den unges arbejdsevne kan udvikles, herunder hvilke særlige skånebehov og hjælpemidler der kan optimere arbejdsevnen.

Hovedformålet er, at den unge opnår en stærkere tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

Derudover er formålet med forløbet at bidrage til udvikling af den unges arbejdsevne, så den unge på sigt har mulighed for at komme i beskæftigelse eller uddannelse. 

Målgruppe for erhvervsafklaring

Forløbet henvender sig til unge med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for en afklaring af deres arbejdsevne og udviklingspotentiale.

Indhold i erhvervsafklaringsforløb

Forløbet er altid individuelt tilrettelagt og foregår i en kombination af arbejdsprøvning på Thorshøjgård samt evt. også som eksternt praktikforløb i en virksomhed. Hvis den unge har brug for særlig støtte kan Thorshøjgårds interne værksteder anvendes under hele forløbet, eller som træning inden den eksterne praktik etableres.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som blandt andet:

 • Dansk, matematik og engelsk (Indskolingsniveau til 9. klasses niveau, mulighed for at gå til afsluttende prøve)
 • Almen linje/Ungeliv (Temabaseret undervisning)
 • Gartneri med egne drivhuse
 • Autoværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og geder)
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

Dokumentation

Efter forløbet udarbejdes en rapport, som beskriver den unges forløb, arbejdsevne og udvikling/udviklingspotentiale.