Beskyttet beskæftigelse

§ 103 i Lov om Social Service

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod unge der er bevilliget en førtidspension.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod unge, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Målet med forløbet er, at den unge yder efter evne (og interesser) og derved får mulighed for at tillære sig nye kompetencer – og måske også nye interesser. Et beskyttet beskæftigelsesforløb øger muligheden for, at den unge bliver mere selvhjulpen i hverdagen og får mulighed for at skabe sig et socialt netværk, hvor igennem den unge får en øget livskvalitet.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som fx:

 • Gartneri med egne drivhuse
 • Autoværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og geder)
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

Der kan endvidere være mulighed for at modtage undervisning i dansk og matematik, såfremt den unge har et ønske herom.