Aktivitets- og samværstilbud

§104 Lov om social service

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den unges livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod unge med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, hvor de unge kan have det rart og udfolde sig sammen med andre unge som en del af et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbuddet på Thorshøjgård opleves af mange som et hyggeligt fristed med masser af muligheder for hygge og kreativitet, der giver gode betingelser for hygge og personlig og social udvikling.

Målgrupper og indhold

De unge i aktivitets- og samværstilbud er visiterede og har typisk betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I aktivitets- og samværstilbuddet tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Derudover kan et forløb blandt andet indeholde sansestimulerede og tryghedsskabende aktiviteter, støtte til styrkelse af kommunikation og sociale kompetencer samt almindelig botræning som fx madlavning, tøjvask, indkøb og rent socialt samvær.

Thorshøjgård har en række forskellige faglige værksteder, hvor der blandt andet tilbydes:

 • Gartneri med egne drivhuse
 • Autoværksted
 • ADL (Almindelig daglig livsførelse)
 • Træ- og tømrerværksted
 • Køkken/Kantine
 • Grøn linje
 • Pakkeri
 • Detail (Støttet praktik i butik)
 • Social og Sundhed (Læren om sig selv og mennesker)
 • IT og Medier
 • E-sport
 • Dyrehold (Kælegrise og geder)
 • Krea
 • Sport (golf, svømning, fitness, yoga/mindfulness mv.)

Thorshøjgårds klubtilbud om eftermiddagen er ligeledes et samværs og aktivitetstilbud for unge over 18 år.