Døgnafdeling Pedersborg

Pedersborg

Pedersborg er et døgntilbud med plads til 8 unge i alderen 15 – 30 år.

De unge på Pedersborg

De unge på Pedersborg er kendetegnet ved at de har udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst. Derudover har de som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt befinder sig i den nederste del af normalområdet.

De unge har generelt brug for en høj grad af tryghed, støtte, forudsigelighed og struktur i dagligdagen, og den pædagogiske indsats tilrettelægges individuelt.

Pedersborg prioriterer, at den samlede gruppe af unge er harmonisk og i god balance og dette indgår som et vigtigt parameter i visitationen.

Miljøet på Pedersborg er ikke voldsomt.

Medarbejderne på Pedersborg

På Pedersborg er der én afdelingsleder og 6 faste pædagoger. Medarbejderne er veluddannede og har mange års specialiseret viden om og erfaring med målgruppen.

Alle medarbejdere samarbejder om en høj grad af struktur og ydre styring, som skaber en tryg, velkendt og forudsigelig ramme omkring den unge.

Hverdagen på Pedersborg

Pedersborg tilbyder en tryg hverdag præget af forudsigelighed, struktur og omsorg i overgangen mellem ungdoms- og voksenlivet. Pedersborg arbejder med at udvikle de unges færdigheder, så de kan etablere et voksenliv med mindst mulig støtte. Her er fokus på målrettet botræning, udvikling af sociale kompetencer og på evnen til at kunne skabe meningsfuldt indhold i eget liv.

Det pædagogiske arbejde med eleverne foregår i et struktureret og anerkendende miljø og har relationsarbejde som omdrejningspunkt, idet relationen til den unge betragtes som fundamentet for det pædagogiske arbejde og dermed nøglen til elevens udvikling.

Hver ung har sin egen kontaktpædagog og i samarbejde mellem kontaktpædagog og den unge (og den unges sagsbehandler) opstilles relevante udviklingsmål, som kontaktpædagogen støtter den unge i at opnå i forhold til, at den unge udnytter sine evner og kompetencer bedst muligt.

Arbejdet med den unge

Hver uge holder den unge en kortere eller længere ugesamtale med sin kontaktpædagog. I ugesamtalen tales der om de opstillede mål, samt om løst og fast. Mødet giver den unge en god mulighed for at give besked, hvis der er noget, som skal justeres eller tilrettes – eller hvis der ellers er noget, som kontaktpædagogen skal være særlig opmærksom på.

På Pedersborg vægtes et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den unges familie og netværk meget højt, da samarbejdet og en løbende dialog er en vigtig og naturlig del af et godt forløb.

Der afholdes derudover ugentlige ungehygge på Pedersborg, hvor eleverne sammen har mulighed for at tage problemstillinger op, som ligger de unge på sinde.

Hvad kan man lave på Pedersborg?

Fritiden er i udgangspunktet de unges egen tid, men Pedersborg understøtter faste strukturer, botræning og aktiviteter i hverdage og  weekender og stiller derudover en række tilbud til rådighed.

På alle hverdage, undtagen i ferier, er Thorshøjgårds klub åbent fra kl.14-16.30. Klubben er for de unge som har fået bevilget klubtilbud af deres kommune og for alle de unge som bor på Thorshøjgård. I klubben er der mange muligheder, både hvis du vil være kreativ, kan lide at spille fodbold eller game.

For de unge som bor på Thorshøjgård er der udover klubben også fritidsmuligheder på afdelingerne, hvor der ofte hygges med spil, tv og snak. En gang i mellem er der ture ud af huset, gerne efter ønsker og forslag fra de unge. Det kunne f.eks. være en bowlingtur, kanotur eller en tur i Tivoli. Nærområdet med bl.a City 2(1,4 km væk) og flere fitness centre, samt en skøn natur, bruges også flittigt.

Thorshøjgård har to trampoliner, bålsted, “boldbur”, fodboldbane og mange mountainsbikes, så der er også stor mulighed for at komme ud og være aktiv.

I weekenderne er der normalt lidt mere stille end til hverdag, da nogle elever vælger at tage hjem på besøg hos forældre/familie eller netværk. Weekenderne bruges til hjemlig hygge, afslapning, indkøb, den personlige samtale og til fordybelse.