Døgnafdeling Hedebo

De unge på Hedebo

Døgnafdeling Hedebo er normeret til 9 unge i alderen 15-30 år med en normering på 1:4. De unge på Hedebo har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere eller middelsvær grad.

Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.

Beboerne på døgnafdeling Hedebo er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd.

Døgnafdeling Hedebo lægger vægt på at en kommende beboer passer ind i målgruppen og den til en hver tid eksisterende beboergruppe.

Aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

Medarbejderne på Hedebo

På Hedebo er der én afdelingsleder og 6 faste pædagoger. Medarbejderne er veluddannede og har mange års specialiseret viden om og erfaring med målgruppen.

Alle medarbejdere samarbejder om en høj grad af struktur og ydre styring, som skaber en tryg, velkendt og forudsigelig ramme omkring den unge.

Hverdagen på Hedebo

Hedebo tilbyder en tryg hverdag præget af forudsigelighed, struktur og omsorg i overgangen mellem ungdoms- og voksenlivet. Hedebo arbejder med at udvikle de unges færdigheder, så de kan etablere et voksenliv med mindst mulig støtte. Her er fokus på målrettet botræning, udvikling af sociale kompetencer og på evnen til at kunne skabe meningsfuldt indhold i eget liv.

Det pædagogiske arbejde med eleverne foregår i et struktureret og anerkendende miljø og har relationsarbejde som omdrejningspunkt, idet relationen til den unge betragtes som fundamentet for det pædagogiske arbejde og dermed nøglen til elevens udvikling.

Hver ung har sin egen kontaktpædagog og i samarbejde mellem kontaktpædagog og den unge (og den unges sagsbehandler) opstilles relevante udviklingsmål, som kontaktpædagogen støtter den unge i at opnå i forhold til, at den unge udnytter sine evner og kompetencer bedst muligt.

Arbejdet med den unge

Hver uge holder den unge en kortere eller længere ugesamtale med sin kontaktpædagog. I ugesamtalen tales der om de opstillede mål, samt om løst og fast. Mødet giver den unge en god mulighed for at give besked, hvis der er noget, som skal justeres eller tilrettes – eller hvis der ellers er noget, som kontaktpædagogen skal være særlig opmærksom på.

På Hedebo vægtes et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den unges familie og netværk meget højt, da samarbejdet og en løbende dialog er en vigtig og naturlig del af et godt forløb.

Der afholdes derudover ugentligt husmøde på Hedebo, hvor eleverne sammen har mulighed for at tage problemstillinger op, som ligger de unge på sinde.

Hvad kan man lave på Hedebo?