Afdeling Boligerne

Afdeling Boligerne

Afdeling Boligerne består af ni rummelige boliger hvoraf de fleste er med eget bad, toilet og køkken. De unge har egen have og terrasse. Boligerne er placeret i yderkanten af Thorshøjgårds grund, men i nærheden af døgnafdelingerne Hedebo og Pedersborg.

I Afdeling Boligerne er der mulighed for pædagogisk støtte i hverdagene fra kl. 13-21  og fra kl. 12-20 lørdag, søndag og helligdage. I tilfælde af, at de unge i Afdeling Boligerne har behov for hjælp i et tidsrum, hvor personalet ikke er tilstede, kan de unge altid henvende sig på døgnafdelingerne.

Målgruppe

Afdeling Boligerne er normeret til 9 unge i alderen 18-30 år. De unge i afdelingen har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt ligger i normalområdet eller er mentalt retarderede i lettere grad.

Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.

Aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

Der ydes ligeledes § 85 tilsyn for ovenstående målgruppe.

Hjælp og støtte i eget hjem

I Afdeling Boligerne bor den unge for sig selv, med adgang til eget bad, toilet og køkken. Det er de unge selv, der styrer hverdagen, med støtte og hjælp fra personalet på Thorshøjgård, så den unge kan udvikle sig i en rolig og tryg ramme.

De unge får besøg/tilsyn af pædagogerne flere gange om ugen, afhængig af hvilken indskrivningsaftale der er lavet med kommunen.

Her kan de unge bl.a. få hjælp og støtte til strukturen og planlægningen af:

  • Håndtering af vigtige papirer og breve
  • Økonomistyring og budgetlægning
  • Tøjvask og rengøring
  • Råd og vejledning om kost og ernæring
  • Indkøbslister, madplan og indkøb
  • Overblik over kalender og aftaler
  • Personlige spørgsmål

Personalet udarbejder i samarbejde med de unge konkrete udviklingsmål, som tager udgangspunkt i de unges handle- og indsatsplaner.

 

 

Pædagogisk tilgang i Boligerne

Det veluddannede personale i Boligerne arbejder med en recovery- og rehabilliteringsbaseret tilgang, hvor en respektfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med de unge vægtes højt, hvor de unge inddrages mest og bedst muligt. Den  enkelte unge støttes på den baggrund i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unge selv. Alle medarbejdere i Boligerne arbejder derudover med klare udviklingsmål samt afprøver metoden FIT som et værktøj til at sikre en systematisk og løbende dokumentation og feedback fra de unge.

Tilbud til forældre og netværk

Forældre og netværk er altid velkomne til at kontakte Boligerne med spørgsmål, information – eller blot for at få en snak om, hvordan det går. Forældre og netværk er efter aftale altid velkomne til at komme på besøg og i øvrigt føle sig som en del af hverdagen, når det er muligt og meningsfuldt for den unge. Dog kræver det samtykke fra de unge over 18 år, før personalet må udtale sig.

Ca. 1 gang i kvartalet afholder Thorshøjgård netværksmøde for alle forældre/familie til de unge på Thorshøjgård, som ønsker at få mere viden, sparring og gode råd vedrørende Thorshøjgårds arbejde med de unge. På nogle møder er der inviteret relevante eksterne oplægsholdere og på andre møder sætter Thorshøjgårds pædagoger særligt fokus på et relevant emne eller tema.

Alle er meget velkomne!