Afdeling Boligerne

Afdeling Boligerne

Afdeling Boligerne består af otte rummelige boliger med eget bad, toilet og køkken. De unge har egen have og terrasse. Boligerne er placeret i yderkanten af Thorshøjgårds grund, men i nærheden af døgnafdelingerne Hedebo og Grønnebo.

I Afdeling Boligerne er der mulighed for pædagogisk støtte i hverdagene fra kl. 13-21  og fra kl. 12-20 lørdag, søndag og helligdage. I tilfælde af, at de unge i Afdeling Boligerne har behov for hjælp i et tidsrum, hvor personalet ikke er tilstede, kan de unge altid henvende sig på døgnafdelingerne.

Målgruppe

Afdeling Boligerne er normeret til 8 unge i alderen 15-30 år. Hovedparten af de unge i Afdeling Boligerne har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

De unge i Afdeling Boligerne er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd. Afdeling Boligerne lægger vægt på at en kommende ung passer ind i målgruppen og den til en hver tid eksisterende ungegruppe.

Unge med aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

De unge har som oftest støttebehov inden for;

 • Kommunikation
 • Sociale spilleregler, kontekster, relationer og samspil
 • Struktur og overblik
 • Almindelig daglig levevis
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Selvforståelse

Der ydes ligeledes § 85 støtte i egen bolig for ovenstående målgruppe.

Hjælp og støtte i eget hjem

I Afdeling Boligerne bor den unge for sig selv, med adgang til eget bad, toilet og køkken. Det er de unge selv, der styrer hverdagen, med støtte og hjælp fra personalet på Thorshøjgård, så den unge kan udvikle sig i en rolig og tryg ramme.

De unge får besøg/støtte af pædagogerne flere gange om ugen, afhængig af hvilken indskrivningsaftale der er lavet med kommunen.

Her kan de unge bl.a. få hjælp og støtte til strukturen og planlægningen af:

 • Håndtering af vigtige papirer og breve
 • Økonomistyring og budgetlægning
 • Tøjvask og rengøring
 • Råd og vejledning om kost og ernæring
 • Indkøbslister, madplan og indkøb
 • Overblik over kalender og aftaler
 • Personlige spørgsmål

Personalet udarbejder i samarbejde med de unge konkrete udviklingsmål, som tager udgangspunkt i de unges handle- og indsatsplaner.

Pædagogisk tilgang

Afdeling Boligerne arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang hvor personalet indgyder håb, der understøtter den unge i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unge selv. Tilgangen tager afsæt i den unges ressourcer og potentialer, og ser det hele menneske og ud over den unges diagnoser. Den unge betragtes som aktør i eget liv, og personalet stiller sig til rådighed og er den del af den unges udviklingsrejse.

Der arbejdes ligeledes ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor personalet med udgangspunkt i den unges ressourcer og ønsker, støtter den unge i at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv på egne præmisser. Indsatsen tager afsæt i en tankegang om hjælp til selvhjælp, hvor personalet støtter den unge i at indgå i en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces i vejen mod at opnå en god tilværelse.

Der arbejdes ud fra en pædagogisk tilgang, hvor personalet afstemmer sig i forhold til de unge, og møder dem med en mentaliserende og low arousel tilgang, for at støtte den unge i at regulere sig selv.

Det pædagogiske arbejde i Afdeling Boligerne tager endvidere afsæt i følgende tilgange; Mentaliserende tilgang, strukturpædagogisk tilgang, anerkendende tilgang, og relationspædagogisk tilgang.

Tilbud til forældre og netværk

Forældre og netværk er altid velkomne til at kontakte Boligerne med spørgsmål, information – eller blot for at få en snak om, hvordan det går. Forældre og netværk er efter aftale altid velkomne til at komme på besøg og i øvrigt føle sig som en del af hverdagen, når det er muligt og meningsfuldt for den unge. Dog kræver det samtykke fra de unge over 18 år, før personalet må udtale sig.

Ca. 1 gang i kvartalet afholder Thorshøjgård netværksmøde for alle forældre/familie til de unge på Thorshøjgård, som ønsker at få mere viden, sparring og gode råd vedrørende Thorshøjgårds arbejde med de unge. På nogle møder er der inviteret relevante eksterne oplægsholdere og på andre møder sætter Thorshøjgårds pædagoger særligt fokus på et relevant emne eller tema.

Alle er meget velkomne!