Visitation og Lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution.

Thorshøjgård tilbyder døgnophold i henhold til Lov om Social Service §66 samt midlertidig ophold i henhold til Lov om Social Service §107. Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig, der både er godkendt i henhold til Lov om Social Service §66 samt som midlertidig ophold i henhold til Lov om Social Service §107.

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter Lov om Social Service, §103 og §104 samt jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 9. eller 10. klasse.