Thorshøjgårds målgruppe

Målgruppen på døgnafdeling Pedersborg

Pedersborg er normeret til 8 unge i alderen 15-30år. De unge på Pedersborg har som oftest kognitive udfordringer, svarende til at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normal området.
Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.
Pedersborg er godkendt af Socialtilsynet som socialpædagogisk opholdssted jf. Serviceloven §66 samt som midlertidigt botilbud til voksne jf. Servicelovens § 107.

Målgruppen på døgnafdeling Hedebo

Hedebo er normeret til 8 unge i alderen 15-30 år. De unge på Hedebo har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere grad.
Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.
Hedebo er godkendt af Socialtilsynet som socialpædagogisk opholdssted jf. Serviceloven §66 samt som midlertidigt botilbud til voksne jf. Servicelovens § 107.

Målgruppen i Boligerne

Thorshøjgård har fire rummelige parcelhuse med i alt 9 pladser målrettet unge fra 18-30 år.
Boligernes målgruppe er svarende til Thorshøjgårds døgnafdelinger. De unge har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normal området eller er mentalt retarderede i lettere grad.
Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.
Boligerne er godkendt af Socialtilsynet som socialpædagogisk opholdssted jf. Serviceloven §66 samt som midlertidigt botilbud til voksne jf. Servicelovens § 107.

Målgruppen i afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse

Uddannelses- og Beskæftigelsesafdelingen har plads til ca. 40-45 elever mellem 15-30 år.
De unge har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normal området eller er mentalt retarderede i lettere til mellemsvær grad.
Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.
Der tilrettelægges individuelle forløb for de unge, som tager udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer, interesser og særlige behov. Undervisningen er værkstedsbaseret, men der er mulighed for boglig undervisning i kombination med praktiske færdigheder.