Thorshøjgårds målgruppe

Målgruppen på døgnafdelingerne Hedebo og Grønnebo

Døgnafdelingerne Hedebo og Grønnebo er normeret til 9 unge i alderen 15-30 år med en normering på 1:4.

Hovedparten af de unge på Hedebo og Grønnebo har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

De unge på Hedebo og Grønnebo er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd.

Døgnafdelingerne Hedebo og Grønnebo lægger vægt på at en kommende ung passer ind i målgruppen og den til en hver tid eksisterende ungegruppe.

Unge med aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

De unge har som oftest støttebehov inden for;

 • Kommunikation
 • Sociale spilleregler, kontekster, relationer og samspil
 • Struktur og overblik
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Selvforståelse
 • Almindelig daglig levevis

Hedebo og Grønnebo er godkendt af Socialtilsynet som socialpædagogisk opholdssted jf. Serviceloven §66 samt som midlertidigt botilbud til voksne jf. Servicelovens § 107.

Målgruppen i Boligerne

Thorshøjgård har fire rummelige parcelhuse med i alt 8 pladser målrettet unge fra 15-30 år.

Boligernes målgruppe er svarende til Thorshøjgårds døgnafdelinger. Hovedparten af de unge i Boligerne har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

De unge i Boligerne er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd.

Boligerne lægger vægt på at en kommende ung passer ind i målgruppen og den til en hver tid eksisterende ungegruppe.

Unge med aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

De unge har som oftest støttebehov inden for;

 • Kommunikation
 • Sociale spilleregler, kontekster, relationer og samspil
 • Struktur og overblik
 • Eksekutive vanskeligheder
 • Selvforståelse
 • Almindelig daglig levevis

Målgruppen i afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse

Uddannelses- og Beskæftigelsesafdelingen har plads til ca. 40-45 elever mellem 15-30 år.

Hovedparten af de unge i Uddannelse og Beskæftigelse har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

De unge er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd.

Unge med aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

Der tilrettelægges individuelle forløb for de unge, som tager udgangspunkt i den enkelte unges kompetencer, interesser og særlige behov. Undervisningen er værkstedsbaseret, men der er mulighed for boglig undervisning i kombination med praktiske færdigheder.