Personale & ledelse

Personale

På Thorshøjgård er der flere forskellige faggrupper, herunder lærere, pædagoger, faglærere, praktikvejleder, socialrådgiver mv. Alle medarbejdere er veluddannede, har relevant erfaring og en høj grad af faglighed i arbejdet med de unge. Det kommer til udtryk i veldokumenteret professionalisme i den behandlingsmæssige og faglige tilgang.

Bred faglig sammensætning

En stor styrke i medarbejdergruppen er, at den rummer både terapeutisk, socialfaglig, pædagogisk, teoretisk faglig og praktisk viden samt kompetence, så de unge får den bedst mulige ramme at udvikle sig i.