Landsforeningen LIVSVÆRK

En del af LIVSVÆRK

Thorshøjgård er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, der har mere end 120 års erfaring i at udvikle sociale aktiviteter og tilbud, og som hver dag arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for børn i foreningens daginstitutioner og for udsatte børn, unge, voksne og familier i Danmark.

LIVSVÆRK er en non-profit organisation, der består af en række selvejende institutioner og tilbud, hvor LIVSVÆRKs hovedkontor understøtter organisationsdrift og udvikling af aktiviteter.

Vi møder det enkelte menneske med afsæt i ”mennesket først”. Vores afsæt indebærer, at vi ser det enkelte menneskes særlige egenskaber og unikke muligheder og er overbeviste om, at vi har en personlig forpligtelse for vores medmennesker uanset deres baggrund og livssituation.

Kvalitet og kendetegn

At være en del af LIVSVÆRK forpligter, og det betyder, at vi arbejder ud fra en ramme, der:

  • Leverer kvalitet i opgaveløsningen
  • Har faglige netværk på leder –og medarbejderniveau
  • Understøtter kompetente frivillige bestyrelser
  • Skaber genkendelighed på tværs af institutioner
  • Deler viden på tværs af institutioner

Dét arbejder LIVSVÆRK med i hverdagen