Effekt og dokumentation

Alle afdelinger på Thorshøjgård arbejder målstyret med udgangspunkt i den handle/indsats- eller uddannelsesplan, som den unge har med fra sin sagsbehandler. Den unges fastlagte mål evalueres hver 5-6. uge, så det sikres, at mål og delmål er relevante og tydelige og for at dokumentere, at den pædagogiske og læringsmæssige indsats virker efter hensigten.

Dagbogsprogram og udviklingsprofil

Alle bo-afdelinger anvender det elektroniske dokumentationsprogram “Dagbogsprogrammet” og herunder “Udviklingsprofilen” til at opstille og dokumentere arbejdet med konkrete og målbare mål. Målene tager altid udgangspunkt i den unges handle- eller indsatsplan og de unge er (så vidt muligt) altid selv med til at fastlægge og evaluere de mål, der arbejdes efter.