Effekt og dokumentation

Alle afdelinger på Thorshøjgård arbejder målstyret med udgangspunkt i den handle/indsats- eller uddannelsesplan, som den unge har med fra sin sagsbehandler. Den unges fastlagte mål evalueres hver 5-6. uge, så det sikres, at mål og delmål er relevante og tydelige og for at dokumentere, at den pædagogiske og læringsmæssige indsats virker efter hensigten.

Dagbogsprogram og udviklingsprofil

Alle bo-afdelinger anvender det elektroniske dokumentationsprogram “Dagbogsprogrammet” og herunder “Udviklingsprofilen” til at opstille og dokumentere arbejdet med konkrete og målbare mål. Målene tager altid udgangspunkt i den unges handle- eller indsatsplan og de unge er (så vidt muligt) altid selv med til at fastlægge og evaluere de mål, der arbejdes efter.

Individuelle læringsstile

Uddannelses- og Beskæftigelsesafdelingen tester og fastlægger alle de unges individuelle læringsstile efter Dunn & Dunns læringsstils model, som er den mest omfattende og videnskabeligt bedst underbyggede model internationalt set.

Ved at arbejde målrettet med elevernes indlæringsmæssige præferencer tages der faglige og individuelle hensyn i den daglige undervisning – og de unge får en konkret værktøjskasse af viden om egne styrker og præferencer, som støtter og hjælper dem (og deres omverden), når de skal ud i praktikforløb og når de skal videre fra Thorshøjgård.

At arbejde med individuelle læringsstile er på den baggrund et konkret metodisk værktøj, som øger læringen og som understøtter en fastholdelse af eleverne i forhold til personlig udvikling, læring og uddannelse.