Information til UU-vejledere

Special Skills – for unge med specielle forudsætninger

Onsdag d. 1. september 2021 afholdes Special Skills traditionen tro for udskolingselever, der modtager specialundervisning.

Hvorfor
For elever, der modtager specialundervisning og som ikke skal i ordinær ungdomsuddannelse, kan det være svært at få overblik over mulighederne efter folkeskolen. Derfor har vi udviklet Special Skills, der har samme indhold som Skills Stafetten, men som er målrettet unge med særlige behov. På Special Skills kan eleverne i små grupper dyste i skills, der er særligt tilpasset deres faglige niveau og de kan møde nogle af de mange fagretninger, der udbydes på FGU og STU i deres lokalområde.

Hvor og hvornår
Special Skills er et årligt tilbagevendende arrangement, der afholdes på Thorshøjgård i Ishøj. Special Skills afholdes altid den første onsdag i september.

På grund af den aktuelle coronapandemi opdeles de deltagende elever i 2 hold, således at man enten kan deltage fra kl. 9-11.30 eller kl. 11.30-14. Man kan ønske et tidsrum, men der gøres opmærksom på, at der pga. deltagerbegrænsninger ikke er garanti for, at alle ønsker kan opfyldes.

Hvem og hvordan
Målgruppen for Special Skills er elever i udskolingsklasserne, der modtager specialundervisning og som minimum har et funktionsniveau, der gør, at de kan bevæge sig rundt på Special Skills plad-sen og dyste i opgaver af lettere praktisk, erhvervsrettet karakter (se tilmeldingsskema for niveau-deling).

Eleverne tilmeldes Special Skills inden den 24/6 2021 i grupper af 3 elever, der fortrinsvist består af mindst én pige og én dreng. Eleverne deltager i Special Skills sammen med deres lære-re/pædagoger i et fordelingsforhold, der minimum er svarende til gældende normering i deres klasse. Der er 200 pladser, og tilmelding foregår efter først-til-mølle princippet.

Hvad
Udover at dyste i Special Skills Stafetten, får eleverne mulighed for at prøve kræfter med en række sjove, faglige udfordringer og opgaver på Special Skills pladsen for derved at finde ud af, hvad de er gode til, og hvad de har interesse for.

Opgaverne repræsenterer nogle af de fagretninger, som de deltagende FGU- og STU-skoler udby-der og på den måde kan eleverne få inspiration til, hvilke faglige områder der kan være mulighed for at beskæftige sig med efter grundskolen.

Hvor meget
Arrangementet er nonprofit og gratis for alle at deltage i. Alle deltagere modtager et diplom ved dagens afslutning. Vinderne af de forskellige Special Skills kåres og får naturligvis en præmie. Der er ikke som de tidligere år forplejning på arrangementet udover frugt og vand til de deltagende elever.

Tilmelding
Tilmelding sker inden den 24/6 2021 (eller indtil der er 200 tilmeldte) via tilmeldingsblanketter, som findes på www.thorshøjgård.dk, og som lærere/pædagoger eller UU-vejleder mailer til ka@thgmail.dk. Hvis tilmeldingsloftet nås, vil det fremgå af Thorshøjgårds hjemmeside, ligesom alle der fremsender tilmeldingsskema, modtager en individuel tilbagemelding på deres tilmelding.

UU-vejledere er meget velkomne som tilskuere på Special Skills.

Spørgsmål til Special Skills 2021 kan stilles til Kristina Andersen, Thorshøjgård på tlf. 2598 0695 eller på mail ka@thgmail.dk

Vi ses til Special Skills 2021