Information til lærere og pædagoger

Special Skills 2021
Special Skills er for elever i udskolingen, der modtager specialundervisning. Special Skills er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes den første onsdag i september. I 2021 afholdes Special Skills den 1. september kl. 9-11.30 og kl. 12-14.30 på Thorshøjgård i Ishøj.

Special Skills er et uddannelsesarrangement for elever med specielle forudsætninger. På Special Skills kan eleverne dyste i skills, der er særligt tilpasset deres faglige niveau og samtidig stifte bekendtskab med nogle af de mange muligheder for erhvervsretninger som unge med særlige behov kan dygtiggøre sig indenfor efter grundskolen. Det bliver en festlig dag med masser af faglige udfordringer, musik, læring og underholdning.

Eleverne tilmeldes i hold af 3 elever (hvis muligt blandes drenge og piger) sammen med deres lærere/pædagoger. Hvis antallet af tilmeldte elever ikke kan deles med 3, må højst én af eleverne på holdet deltage på 2 hold. Der tilmeldes lærere/pædagoger efter ca. samme fordelingsforhold, som er gældende normering i klassen. Lærere/pædagoger deltager under hele arrangementet og støtter de af deres elever, der måtte have behov herfor.

Eleverne niveauopdeles på forhånd, når de skal dyste under Special Skills. På den måde kan næsten alle være med – og alle bliver udfordret. Det er lærerne/pædagogerne der vurderer, hvilket niveau, der er passende for netop deres elever. Det angives ved tilmelding, hvilket niveau eleverne skal dyste på.

Her kan du/I se nogle eksempler på niveauer, som eleverne kan dyste på:

Niveau Eksempler på opgavetyper
Den grønne piste  • Sortere bestik
• Potte planter
• Speedstacking
Den røde piste • Sy knapper i stof
• Montering af trappe
• Samle kobberrør
Den sorte piste • Pakke-, sorterings- og afvejningsopgaver
• Folde servietter efter forlæg
• Matche skruer og møtrikker i plexiglasplade

Den grønne piste er forbeholdt elever i vidtgående specialundervisning.

Den røde piste retter sig mod elever med betydelige indlæringsvanskeligheder i f.eks. gruppeordninger eller specialklasser.

Den sorte piste retter sig mod elever mod elever med indlæringsvanskeligheder og/eller sociale/personlige udfordringer i gruppeordninger eller specialklasser.

Praktisk:
Det er gratis at deltage i arrangementet. Alle deltagende elever modtager et diplom ved dagens afslutning og vinderne af de forskellige Special Skills får naturligvis en præmie. Special Skills foregår udendørs samt i opsatte telte.

Grundet situationen med Covid-19 er arrangementet opdelt i 2 tidsrum: kl. 9-11.30 og kl. 12-14.30. Det er muligt at ønske et tidsrum, men grundet deltagerbegrænsninger i år er det ikke garanteret, at tidsønsket kan efterkommes. Det er væsentligt, at alle deltagere møder senest til tiden og højst 15 min. før arrangementet start, da eleverne bliver ført rundt af guider. Elever, der møder for sent, vil ikke få muligheden for at besøge alle poster og vil evt. blive udelukket fra dysten.

Der vil ikke som tidligere være frokost til deltagerne, men der er frugt og vand til eleverne. Dette er naturligvis gratis.

Der bliver 14 dage før Special Skills udsendt en mail til den kontaktperson, der er angivet på tilmeldingsblanketten, med alle praktiske informationer om f.eks. program for dagen, transport- og parkeringsforhold mm. OBS! Husk at orientere os hvis kontaktpersonen ændres.

Vær opmærksom på, at der vil være presse og tv til stede på Special Skills. Ved tilmelding samtykkes til, at der filmes og fotograferes på dagen og at optagelserne kan blive bragt i tv, aviser og på hjemmesider uden yderligere indhentelse af særskilte tilladelser.

Vi ses til Special Skills 2021!