Info til UU-vejledere

Special Skills – For unge med specielle forudsætninger

Information til UU-vejledere

Onsdag d. 4. september 2019 kl. 10-14 afholdes Special Skills for udskolingselever, der modtager specialundervisning.

Hvorfor

For elever, der modtager specialundervisning og som ikke skal i ordinær ungdomsuddannelse, kan det være svært at få overblik over mulighederne efter folkeskolen. Derfor har vi udviklet Special Skills, der har samme indhold som Skills Stafetten, men som er målrettet unge med særlige behov. På Special Skills kan eleverne i små grupper dyste i skills, der er særligt tilpasset deres faglige niveau og de kan møde nogle af de mange uddannelsestilbud, der er for elever med særlige behov i deres lokalområde.

Hvor og hvornår

Special Skills er et årligt tilbagevendende arrangement, der afholdes på Thorshøjgård i Ishøj. Special Skills afholdes altid den første onsdag i september.

Hvem og hvordan

Målgruppen for Special Skills er elever i udskolingsklasserne, der modtager specialundervisning og som minimum har et funktionsniveau, der gør, at de kan bevæge sig rundt på Special Skills pladsen og dyste i opgaver af lettere praktisk, erhvervsrettet karakter (se tilmeldingsskema for niveaudeling).

Eleverne tilmeldes Special Skills inden sommerferien 2019 i grupper af 3 elever, der fortrinsvist består af mindst én pige og én dreng. Eleverne deltager i Special Skills sammen med deres lærere/pædagoger i et fordelingsforhold, der minimum er svarende til gældende normering i deres klasse.

Hvad

Udover at dyste i Special Skills Stafetten, får eleverne mulighed for at prøve kræfter med en række sjove, faglige udfordringer og opgaver på Special Skills pladsen for derved at finde ud af, hvad de er gode til og hvad de har interesse for.

Opgaverne repræsenterer de deltagende uddannelsestilbud og på den måde kan eleverne få inspiration til, hvilke faglige områder der kan være mulighed for at beskæftige sig med. Der vil på pladsen desuden være et særligt område, hvor elever, der har brug for et hvil, kan slappe af og lade op.

Hvor meget

Arrangementet er nonprofit og gratis for alle at deltage i. Alle deltagere får gratis forplejning i løbet af dagen og alle modtager et diplom ved dagens afslutning. Vinderne af de forskellige Special Skills kåres og får naturligvis en præmie.

Tilmelding

Tilmelding sker inden sommerferien 2019 via tilmeldingsblanket som lægges op her på siden, når vi nærmer os arrangementet.

Info om Special Skills til forældre 2019

Info om Special Skills til lærere 2019

Info om Special Skills til UU-vejledere 2019

UU-vejledere er meget velkomne som tilskuere på Special Skills.

Spørgsmål til Special Skills 2019 kan stilles til Kristina Andersen, Thorshøjgård på tlf. 2598 0695 eller på mail ka@thgmail.dk