Om Special Skills

Thorshøjgård er stolte af at være en del af Special Skills og afholder arrangementet igen i år.

SPECIAL SKILLS

Medborgerskab på et oplyst grundlag

Unge med specielle behov skal have muligheden for at udforske og udfolde deres talenter og drømme for fremtiden – ikke mindst når det gælder uddannelse og job.

For at kunne træffe kvalificerede valg skal man kende sine muligheder. Her er det nemt at komme til kort. Mængden af tilbud, skoler og fag kan være en jungle at orientere sig i – især for unge med specielle behov.

Special Skills gør op med uoverskueligheden og giver unge med specielle behov bedre vilkår for at træffe oplyste valg om job og uddannelse. Vi præsenterer fag og uddannelsesretninger, der henvender sig specifikt til målgruppen, og som dermed giver et reelt og virkelighedsnært overblik over mulighederne.

Viden og vejledning på tværs af tilbud

Special Skills er en vejledningsplatform for udskolingselever, der modtager specialundervisning, og deres uddannelsesvejledere. De får et overblik over uddannelsesmulighederne, og i Skills Stafetten dyster de unge i faglige færdigheder, der er tilpasset forskellige funktionsniveauer – bl.a. gartneri, teknik, auto, køkken, snedkeri, detail og botræning.

Fagligheden og indholdet er i fokus på Special Skills. Ikke det enkelte uddannelsestilbud eller den enkelte skole. Elever og vejledere møder en hel række af uddannelsestilbud med hver sin faglige profil, men med det fælles mål at inspirere, motivere og fagligt udfordre de unge på tværs af skoler og tilbud.

Skills som alle andre

Dét at lære nyt, at udvikle sig og at arbejde med noget, man mestrer, er afgørende for os alle. Specielle behov eller ej: Alle unge har behov for at blive motiveret til at finde ud af, hvad de kan – og hvad de ikke vidste, de kunne.

Special Skills ønsker at trække normbegreber ind på specialområdet og tilbyde en uddannelsesvejledning, der er så parallel med normalområdet som muligt. Projektet lægger sig derfor tæt op ad Skills Denmarks koncept, der kører for udskolingselever i hele Danmark.

Gratis og non-profit

Special Skills er et fuldstændigt non-profit projekt. Der er ingen merchandise, reklamer eller salgs- og markedsføringsmateriale for specifikke skoler.

Det koster ikke noget at deltage, og forplejning er gratis. Alle modtager et diplom ved dagens afslutning, og vinderne af de forskellige stafetter får medaljer og præmier.

Se TV-Ishøjs reportage fra Special Skills.

 

Oplev Special Skills 2019! Klik på et af billederne for at se flere.