Special Skills for unge hjerner, hjerter og hænder

Pressemeddelelse, august 2019

Special Skills for unge hjerner, hjerter og hænder

Den 4. september mødes 300 elever med særlige behov på Thorshøjgård i Ishøj for at udforske egne talenter og fremtidsdrømme. Uddannelsesarrangementet er specielt tilpasset de unge, og potentialet er så stort, at idéen nu skal udbredes til resten af Danmark.

Alle unge har ret til en uddannelse og til medindflydelse på deres fremtid. Men hvis man er 15 år gammel og har særlige behov, kan det være rigtigt svært at kende sine muligheder. Det er baggrunden for uddannelsesarrangementet Special Skills, som for tredje år i træk finder sted på bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj.

Vejledning og aktiviteter for alle

Special Skills er skræddersyet til udskolingselever, der får specialundervisning. I løbet af dagen kan elever og vejledere stifte bekendtskab med relevante fag og uddannelsesretninger, og de kan udforske og udfordre sig selv i de mange værksteder, hvor både hjerner, hjerter og hænder kommer i spil.
En central aktivitet er Skills Stafetten, hvor de unge dyster mod hinanden i faglige færdigheder, som er tilpasset de unges forskellige funktionsniveauer. Stafetten indeholder konkurrencer inden for bl.a. gartneri, teknik, auto, køkken, snedker, detail og botræning.

En vejledningsplatform på tværs af tilbud

Special Skills er ikke en markedsføringskanal for bestemte skoler eller uddannelsessteder. Det er en 100% non-profit vejledningsplatform på tværs af uddannelsestilbud.

– Vi inspirerer og motiverer de unge med en bred vifte af fag og aktiviteter, og alt er tilrettelagt specifikt til unge med specielle behov. Lige som alle andre har de interesser og idéer, som skal udforskes og afprøves, før de vælger ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Dét kan de på Special Skills, siger Ulla Groth, bestyrelsesformand for Special Skills og tidl. dir. i Skills Denmark.

Special Skills bliver landsdækkende

Interessen for arrangementet i Ishøj har været stor, og Special Skills bliver nu omdannet til et landsdækkende projekt, der skal styrke uddannelsesvejledningen og sætte fokus på lige muligheder for unge med særlige behov. Den opgave skal løftes af en nonprofit-forening i tæt samarbejde med uddannelsesvejledere, skoler, uddannelsestilbud og kommuner over hele landet.

– Alle unge med særlige behov har ret til et ligeværdigt uddannelses- og vejledningstilbud. Det indebærer bl.a. muligheden for at prøve sig selv af og snuse til de færdigheder, der bliver efterspurgt i samfundet. Men mulighederne skal præsenteres i en form, de unge kan forholde sig til, for kun på den måde får de medindflydelse på deres fremtid på lige fod med jævnaldrende indenfor normalområdet, siger Morten Ellehauge, projektleder for Special Skills.