Pedel søges

Pedel søges til Thorshøjgård

Thorshøjgård er et selvejende Bo- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov, som ligger i skønne landlige omgivelser i Ishøj. Med tiltrædelse den 1. august 2021 søger Thorshøjgård en håndværksuddannet pedel med hænder og hoved skruet rigtigt på – og med et lyst og venligt sind. Stillingen er på fuld tid.
De unge på Thorshøjgård har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt ligger nederst i normalområdet. Hovedparten har en udviklingsforstyrrelse f.eks. autismespektrumforstyrrelse. Da du vil have en stor kontaktflade med både de unge og kollegaer, er det vigtigt at du har et rummeligt menneskesyn og en positiv tilgang til dine medmennesker.

Thorshøjgård er mere end 100 år gammel og har gennem årene været renoveret og udbygget senest med en nybygning på 700 m2. Vi ligger naturskønt på en stor matrikel, hvormed der også er meget vedligehold af grønne områder i stillingen.

Vi har brug for en pedel, som har øje for den løbende vedligeholdelse og oprydning, som er helt nødvendig for, at omgivelserne altid fremstår indbydende og pæne. Som vores kommende pedel får du selvstændigt ansvar for bygningernes stand og vedligeholdelse. I samarbejde med vores pedelmedhjælper, står du selv for at udføre den primære del af vedligeholdelsen. Vi har desuden en håndfuld grise og geder, som skal fodres og passes.

Vi forestiller os, at du har mange talenter, men det er vigtigt, at du:

• Er håndværksuddannet og med gode kvalifikationer inden for de fleste håndværksmæssige områder.
• Er selvstændig og ansvarsfuld, og ikke er bange for at tage fat.
• Har overblik og evne til selv at få øje på opgaverne og prioritere dem
• Er klar til mange forskelligartede opgaver i løbet af en travl hverdag
• Har et stabilt fremmøde og gode samarbejdsevner på tværs af vores medarbejdergrupper og i en god tone.
• Har lyst til hvis muligt at indgå i det pædagogiske arbejde med de unge, som kan deltage i pedelarbejdet.
• Er fleksibel i forhold til at blive kaldt ud til særlige arbejdsopgaver og aktiviteter, som ligger uden for normal arbejdstid.
• Har almindelige IT-kundskaber.

Vi kan tilbyde:

• En arbejdsplads, hvor man lægger stor vægt på at levere produkter og service-ydelser af høj kvalitet.
• En erfaren, motiveret, veluddannet og kompetent medarbejdergruppe, som er kendetegnet ved stor hjælpsomhed, godt humør, og som evner at løfte i flok på tværs af faggrupper.
• En alsidig hverdag med mange afvekslende opgaver, som du selv har mulighed for at præge.
• Et godt arbejdsmiljø med gensidig tillid.
• En arbejdsplads med højt til loftet, en god og uformel omgangstone og en stor kontaktflade.

Thorshøjgård består af 2 døgnafdelinger (Grønnebo og Hedebo), et bofællesskab samt en afdeling for Uddannelse og Beskæftigelse. Herudover har vi et bofællesskab i en villa i Taastrup. Vi er ca. 40 unge og 45 ansatte, som har et godt arbejdsklima med veluddannede og højt motiverede medarbejdere. Thorshøjgård er en del af landsforeningen LIVSVÆRK.

Det er et krav, at du har en ren børneattest og en tilfredsstillende straffeattest. Kørekort til kat. B er ligeledes et krav. Thorshøjgård er en røgfri arbejdsplads.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist tirsdag den 15. juni 2021 kl.12.00. Samtaler er planlagt til mandag den 21. juni 2021.
Stillingen kan kun søges via ”Søg jobbet online” på Jobindex.
Hvis du ønsker yderligere information, kan du læse mere på: www.thorshoejgaard.dk. Har du uddybende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte forstander Fie Buchwald på tlf. 2018 6667.