Tæt samarbejde med forældre og netværk

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre/netværk og Thorshøjgård er afgørende i arbejdet med den unge.

Thorshøjgård har særlig stort fokus på at etablere et godt samarbejde i den første tid, hvor det gode samarbejde bliver grundlagt. Ud over faste indledningsvise samarbejdsmøder, tilbydes der også løbende forældre/netværkssamtaler efter behov. Thorshøjgård inviterer derudover løbende til sociale arrangementer, blomsterdage og mange øvrige traditioner.

Thorshøjgård prioriterer altid en tæt løbende kontakt samt inddragelse og åbenhed under hensyn til den enkelte unge/elev og forholdene i øvrigt.