Tæt samarbejde med forældre og netværk

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre/netværk og Thorshøjgård er afgørende i arbejdet med den unge.

Thorshøjgård har et stort fokus på, i den første tid, at få etableret et godt samarbejde med relevant netværk. Ud over indledningsvise samarbejdsmøder, tilbydes der også løbende forældre/netværkssamtaler efter behov. Thorshøjgård inviterer derudover løbende til sociale arrangementer, fx blomsterdage, julehygge og sommerfest.

Thorshøjgård prioriterer altid en tæt løbende kontakt, samt inddragelse og åbenhed under hensyn til den enkelte unge.