Samarbejde med kommunen

Tæt sparring og dialog

Thorshøjgårds socialrådgivere Birgitte Stegemeyer, Charlotte Wiinholt og Christina Nielsen samt Thorshøjgårds samlede ledergruppe står altid til rådighed med sparring vedrørende visitation, udarbejdelse af handle- og uddannelsesplaner samt ved flytning. Særligt i visitationsprocessen stiller Thorshøjgård sig til rådighed ved evt. spørgsmål mv.

Statusmøder

I uddannelses- og beskæftigelsesforløb, koordineres hyppigheden af statusmøderne løbende med sagsbehandler og UU-vejleder. Ved døgnophold afholdes der ligeledes statusmøder løbende efter aftale med den visiterende kommune.

Formålet med statusmøder er at følge op på den unges trivsel, samt at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer i opstartfasen. Ligeledes drøftes det om indsatsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges støttebehov og udvikling, og om målsætningerne i handleplanen/indsatsplanen skal revurderes.

Løbende koordinering og godt samarbejde

Thorshøjgård holder altid en meget tæt og løbende kontakt med anbringende kommune. Fx i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling.