Tilsyn og rapporter

Thorshøjgård er en selvejende institution og en del af Landsforeningen LIVSVÆRK. Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med Thorshøjgård.

Thorshøjgård består af de to døgnafdelinger Hedebo og Grønnebo samt Afdeling Boligerne, der består af fire huse med 8 selvstændige boliger. Derudover har Thorshøjgård en uddannelses- og beskæftigelsesafdeling.

Hovedparten af de unge har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

Målgruppen er godkendt som værende mellem 15-22 år samt 15-30 år af Socialtilsyn Syd, 2019.

Spørgsmål vedrørende tilsyn kan rettes til Thorshøjgårds socialrådgiver Birgitte Stegemeyer på mail: bs@thgmail.dk eller på telefon: 5455 5626.