Tilsyn og rapporter

Thorshøjgård er en selvejende institution og en del af Landsforeningen LIVSVÆRK. Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Thorshøjgård.

Thorshøjgård består af de to døgnafdelinger Pedersborg og Hedebo samt Afdeling Boligerne, der består af fire huse med ni selvstændige boliger. Derudover har Thorshøjgård en uddannelses- og beskæftigelsesafdeling.

De unge på Thorshøjgård har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere grad eller befinder sig i den nederste del af normalområdet.

Derudover har en større del af de unge udviklings- og personlighedsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter. Diagnoserne er bl.a. autismespektrumforstyrrelser, ADHD og angst.

Målgruppen er godkendt som værende mellem 15-23 år samt 18-30 år af Socialtilsyn Syd, 2019.

Spørgsmål vedrørende tilsyn kan rettes til Thorshøjgårds socialrådgiver Monika Petersen på mail: MPP@thgmail.dk eller på telefon: 4332 6405.