Persondatapolitik

Persondatapolitikken for bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård er udarbejdet for at skabe gennemsigtighed og passe godt på dine data.

Nedenfor kan du læse, hvordan Thorshøjgård håndterer personoplysninger.

Thorshøjgård er selvstændig dataansvarlig, og vi sørger for at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Thorshøjgård, bo- og uddannelsestilbud
Pedersborgvej 20
2635 Ishøj
Cvr. 6459 3528
Forstander Rikke Mathiesen

Thorshøjgård behandler følgende persondata for samarbejdspartnere:

  • Navn
  • Adresse
  • Mail
  • Tlf.

Oplysninger er til brug for en overskuelig løsning via leverandørregistre og opbevares på interne drev og i fysisk form jf. systemlandskabet.

Formål med behandling og retsgrundlag

Thorshøjgård behandler oplysninger i forbindelse med visitation og tilbudsgivning/tegning.

Modtagere af ovenstående oplysninger er Livsværk, SKAT, revision og Socialtilsyn Syd.

Data vil blive opbevaret i det tidsrum, samarbejdet er aktivt.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Tilbagetrækning af samtykke

I det omfang behandlingen af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Thorshøjgård.

Sikkerhed

Oplysningerne er tilgængelige for væsentlige medarbejdere på Thorshøjgård.

Personoplysningerne opbevares i administrationsbygningen og på interne drev jf. systemlandskabet.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klage her: www.datatilsynet.dk

Oplysning om politikken sker ved indgåelse af nye samarbejder med mundtlig henvisning til hjemmesiden.