Priser

Nedenfor kan du se Thorshøjgårds priser for 2023.

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Grønnebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.669 kr.111.593 kr.
Grønnebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.669 kr.111.593 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.669 kr.111.593 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.669 kr.111.593 kr.
Boligerne grundtakst §66, stk. 1, 5 og §1071.846 kr. 56.160 kr.
STU§32 stk. 224.331 kr.
Beskyttet beskæftigelse§10321.576 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§10421.576 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.23.784 kr.
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§3436.774 kr.