Visitation og lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution.

Thorshøjgård tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig (bofællesskab), der både er godkendt i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt som midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107).

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter SEL, §§103 og 104 samt jf. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

 

 

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.380 kr.102.809 kr.
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.380 kr.102.809 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.380 kr.102.809 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.380 kr.102.809 kr.
Boligerne takst 1 §66, stk. 1, 5 og §1072.301 kr. 69.977 kr.
Boligerne takst 2 §66, stk. 1, 5 og §1071.701 kr. 51.734 kr.
Boligerne takst 3§66, stk. 1, 5 og §1071.346 kr.40.946 kr.
STU§32 stk. 2789 kr. 24.004 kr.
Beskyttet beskæftigelse§103653 kr.19.875 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§104653 kr.19.875 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.723 kr. 22.004 kr.
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§341.114 kr.33.875 kr.