Visitation og lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution.

Thorshøjgård tilbyder døgnophold i henhold til Lov om Social Service §66 samt midlertidig ophold i henhold til Lov om Social Service §107. Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig, der både er godkendt i henhold til Lov om Social Service §66 samt som midlertidig ophold i henhold til Lov om Social Service §107.

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter Lov om Social Service, §103 og §104 samt jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

 

 

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.471 kr.105.585 kr.
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.471 kr.105.585 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.471 kr.105.585 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.471 kr.105.585 kr.
Boligerne takst 1 §66, stk. 1, 5 og §1072.363 kr. 71.866 kr.
Boligerne takst 2 §66, stk. 1, 5 og §1071.747 kr. 53.131 kr.
Boligerne takst 3§66, stk. 1, 5 og §1071.381 kr.42.052 kr.
STU§32 stk. 222.500 kr.
Beskyttet beskæftigelse§10320.412 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§10420.412 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.22.005 kr.
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§3434.790 kr.