Priser

Nedenfor kan du se Thorshøjgårds priser for 2021.

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.523 kr.107.158 kr.
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.523 kr.107.158 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.523 kr.107.158 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.523 kr.107.158 kr.
Boligerne grundtakst §66, stk. 1, 5 og §1071.773 kr. 53.928 kr.
STU§32 stk. 222.838 kr.
Beskyttet beskæftigelse§10320.718 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§10420.718 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.22.838 kr.
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§3435.312 kr.