Priser

Nedenfor kan du se Thorshøjgårds priser for 2022.

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Grønnebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.576 kr.108.765 kr.
Grønnebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.576 kr.108.765 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.576 kr.108.765 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.576 kr.108.765 kr.
Boligerne grundtakst §66, stk. 1, 5 og §1071.800 kr. 54.737 kr.
STU§32 stk. 223.203 kr.
Beskyttet beskæftigelse§10321.029 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§10421.029 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.23.181 kr.
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§3435.842 kr.