Visitation og lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution.

Thorshøjgård tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig (bofællesskab), der både er godkendt i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt som midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107).

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter SEL, §§103 og 104 samt jf. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

 

 

Tilbud Lovgrundlag Døgn/dag takst Månedstakst
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.314 kr.100.792 kr.
Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.314 kr.100.792 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 15-23 år§66, stk. 1, 53.314 kr.100.792 kr.
Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted 18-30 år§1073.314 kr.100.792 kr.
Boligerne takst 1 §66, stk. 1, 5 og §1072.255 kr.68.605 kr.
Boligerne takst 2 §66, stk. 1, 5 og §1071.669 kr.50.720 kr.
Boligerne takst 3§66, stk. 1, 5 og §1071.320 kr.40.143 kr.
STU§32 stk. 2774 kr.23.533 kr.
Beskyttet beskæftigelse§103641 kr.19.485 kr.
Aktivitets- og samværstilbud§104523 kr.15.899 kr.
Ressource- og erhvervsafklaringsforløbLAB, Kap. 10.587/51717.850/15.708
Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler§341.092 kr.33.211 kr.