Hedebo og Pedersborg

Døgnafdelinger

Målgruppe

Døgnafdelingerne Pedersborg og Hedebo er normeret til 8 unge i alderen 15-30 år med en normering på 1:4. Hovedparten af de unge på Pedersborg og Hedebo har en udviklingsforstyrrelse såsom autismespektrumforstyrrelse, ADHD og angst. De unge har som oftest en ujævn kognitiv profil og svinger imellem at ligge nederst i normalområdet til at være mentalretarderet i middelsvær grad.

De unge på Pedersborg og Hedebo er sårbare og har brug for et trygt og roligt miljø for at kunne udvikle sig, og trives ikke i et miljø præget af udadreagerende adfærd. Døgnafdelingerne Pedersborg og Hedebo lægger vægt på at en kommende ung passer ind i målgruppen og den til en hver tid eksisterende ungegruppe.

Unge med aktivt misbrug af hash, stoffer, alkohol eller andre euforiserende stoffer accepteres ikke.

De unge har som oftest støttebehov inden for;

  • Kommunikation
  • Sociale spilleregler, kontekster, relationer og samspil
  • Struktur og overblik
  • Eksekutive vanskeligheder
  • Selvforståelse
  • Almindelig daglig levevis

Pædagogisk indsats og tilgang

Den pædagogiske tilgang er individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte unges støttebehov, men fælles for afdelingen er, at der er en gennemgående struktur og rutine i dagligdagen som opretholdes af personalet, der støtter og guider de unge og via en ydre struktur støtter den unge i at opbygge og opretholde en indre struktur. Gennemgående er ligeledes forudsigelighed, genkendelighed samt en tryg og sikker base, idet dette vurderes at være en grundforudsætning for at kunne skabe udvikling.

Der arbejdes ud fra en mentaliserende og low arousel tilgang, hvor personalet møder og afstemmer sig i forhold til de unge, for at skabe et stressreducerende miljø.

De unge har ofte behov for personalets støtte og guidning til at oversætte og begribe den kontekst, og de sociale relationer de begår sig i.

Det pædagogiske arbejde på Afdelingerne Pedersborg og Hedebo tager afsæt i følgende tilgange; Mentaliserende tilgang, strukturpædagogisk tilgang, anerkendende tilgang, relationspædagogisk tilgang og neuropædagogisk tilgang.

De fysiske rammer

Thorshøjgård ligger i naturskønne omgivelser, tæt på offentlig transport og storcenteret City 2.

Afdelingerne Pedersborg og Hedebo er i dag indrettet i selvstændige huse, hvor de unge har deres eget værelse og deler bad og toilet med 2-3 andre unge. De deler ligeledes fællesrum som køkken, stue, aktivitetsrum, vaskefaciliteter mv.

På Afdeling Hedebo er der ligeledes et træningskøkken, som kan anvendes til at træne og selvstændiggøre de unge i at tilberede deres egen mad, så de opøver kompetencer heri, som forberedelse til en selvstændig tilværelse.

I sommeren 2021 flytter Afdeling Pedersborg over i et nyt og tidssvarende byggeri, hvor der vil være 9 selvstændige lejligheder med eget bad og toilet, samt trinette køkken, samt fællesområder såsom køkken, stue og aktivitetsrum, vaskefaciliteter mv. Huset er indrettet, således at det tager hensyn til de unges vanskeligheder ingen for autismespektrumforstyrrelser og deres ofte følsomme sanseapparat, fx ift. akustik, farvevalg mv.