Vejlednings- og opkvalificeringsforløb

Thorshøjgård tilbyder vejlednings- og opkvalificeringsforløb for aktivitetsparate unge. Målet med forløbet er at afklare og udvikle den unges muligheder for at blive job- og uddannelsesparat. Et forløb er altid sammensat af en kombination af jobtræning samt pædagogisk vejledning og støtte og skræddersyes efter den unges interesser, evner og kompetencer.

Thorshøjgård har en række forskellige værksteder, som giver gode muligheder for at skræddersy forløb indenfor bl.a.: