Skole for 9.-10. klasse

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men hvis der er behov for det, så er det muligt at skræddersy særligt tilrettelagte forløb for elever, der har behov for det i forhold til 9.-10. klasse. Undervisning på Thorshøjgårds skole gennemføres efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler.

Lærerne på Thorshøjgård har omfattende erfaring med at undervise elever, som ikke har gået i skole længe, som har oplevet nederlag i forbindelse med deres skolegang eller som har behov for en kombination mellem boglig læring og praktiske forløb med masser af plads til bevægelse og læring i helt fleksible rammer.

Skoleåret er inddelt i moduler af 2-5 ugers varighed, så eleverne altid ved, hvilket overordnet fagligt tema, de skal arbejde med – og hvornår.

De fastlagte faglige temaer for undervisningen 2017/2018 er: