Visitation og lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). 

Thorshøjgård tilbyder udslusningspladser i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig (bofællesskab), der er godkendt i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107).

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter SEL, §§103 og 104 samt jf. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

Spørgsmål vedrørende visitation og lovgrundlag kan rettes til Thorshøjgårds socialrådgivere: 

Anne Klemmed Meldgaardmail: akm@thgmail.dk Telefon 4332 6405.  Mobil 24 90 08 93

eller Kristina Andersen på mail: ka@thgmail.dk  Telefon: 43 32 64 04. Mobil 25 98 06 95

 

Tilbud
Lovgrundlag
Døgn/dag takst
Månedstakst

Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted
13-23 år

§66, stk. 1, 5
3.314 kr.
100.792 kr.

Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted
18-30 år

§107
3.314 kr.
100.792 kr.

Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted
13-23 år

§66, stk. 1, 5
3.314 kr.
100.792 kr.

Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted
18-30 år

§107
3.314 kr.
100.792 kr.

Boligerne takst 1

§66, stk. 1, 5 og §107

2.255 kr.
68.605 kr.

Boligerne takst 2

§66, stk. 1, 5 og §107

1.669 kr.
50.720 kr.

Boligerne takst 3

§66, stk. 1, 5 og §107
1.320 kr.
40.143 kr.

STU

§32 stk. 2

774 kr.
23.533 kr.

Beskyttet beskæftigelse

§103

641 kr.
19.485 kr.

Aktivitets- og samværstilbud

§104
523 kr.
15.899 kr.

Ressource- og erhvervsafklaringsforløb

LAB, Kap. 10.

587/517
17.850/15.708

Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler

§34

1.092 kr.
33.211 kr.