Visitation og lovgrundlag

Thorshøjgård er en foreningsejet selvejende institution, der tilbyder døgnbehandling i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). 

Thorshøjgård tilbyder udslusningspladser i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107). Derudover tilbyder Thorshøjgård egen bolig (bofællesskab), der er godkendt i henhold til Lov om Social Service (§§ 66) samt midlertidig ophold i henhold til Lov om social service (§ 107).

STU-uddannelsen opfylder kravene i Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt ressourceforløb er godkendt efter SEL, §§103 og 104 samt jf. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 10.

Thorshøjgård har ikke en intern skole, men kan i særlige tilfælde tilrettelægge skræddersyede individuelle undervisningsforløb for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

Spørgsmål vedrørende visitation og lovgrundlag kan rettes til Thorshøjgårds socialrådgivere: 

Anne Klemmed Melgaardmail: akm@thgmail.dk Telefon 4332 6405.  Mobil 24 90 08 93

eller Kristina Andersen på mail: ka@thgmail.dk  Telefon: 43 32 64 04. Mobil 25 98 06 95

 

Tilbud
Lovgrundlag
Døgn/dag takst
Månedstakst

Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted
13-23 år

§66, stk. 1, 5
3.258 kr.
99.107 kr.

Pedersborg, Socialpædagogisk opholdssted
18-30 år

§107
3.258 kr.
99.107 kr.

Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted
13-23 år

§66, stk. 1, 5
3.258 kr.
99.107 kr.

Hedebo, Socialpædagogisk opholdssted
18-30 år

§107
3.258 kr.
99.107 kr.

Udslusning i egen bolig (Intensiv støtte)

§66, stk. 1, 5
§107

2.218 kr.
67.458 kr.

Egen bolig (Bofællesskab)
18-30 år

§107
1.298 kr.
39.472 kr.

STU

§32 stk. 2

760 kr.
23.141 kr.

Beskyttet beskæftigelse

§103

628 kr.
19.159 kr.

Aktivitets- og samværstilbud

§104
512 kr.
15.633 kr.

Ressource- og erhvervsafklaringsforløb

LAB, Kap. 10.

577/511
17.552/15.545

Undervisning efter §34, Lov om Friskoler og Private Grundskoler

§34

1.074 kr.
32.656 kr.