Tilsyn og rapporter

Thorshøjgård er en selvejende institution. Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Thorshøjgård.

Thorshøjgård er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK.

Thorshøjgård består af de to døgnafdelinger Pedersborg og Hedebo samt fire selvstændige boliger med plads til i alt 8 unge. Derudover har Thorshøjgård en uddannelses- og beskæftigelsesafdeling.

De unge på Thorshøjgård er enten sent udviklede unge med lettere grad af mental retardering eller normalt begavede unge med psykiatriske problemstillinger og personlighedsforstyrrelser – eller andre diagnoser, ofte i kombination. Fælles for de unge er, at de har brug for tæt støtte i dagligdagen. Nogle få af de unge er selvskadende, under løbende opsyn og kan have behov for indlæggelse på psykiatrisk afdeling, når den unge ikke kan inddæmmes på stedet, eller hvis den unge bliver meget psykotisk.

Målgruppen er godkendt som værende mellem 15-23 år samt 18-30 år af Socialtilsyn Syd, 2017.

Tilsynsrapport, Thorshøjgård, juni 2016

Thorshøjgård Tilsynsrapport for december 2016

Thorshøjgårds Tilsynsrapport-maj 2017

Spørgsmål vedrørende tilsyn kan rettes til Thorshøjgårds socialrådgiver Anne Klemmed Meldgaard på mail: akm@thgmail.dk eller på telefon: 4332 6405 eller på mobil: 2490 0893.