Samarbejde med kommunen

 

Tæt sparring og dialog

Thorshøjgårds socialrådgivere Anne Klemmed Meldgaard (døgn og egen bolig) og Kristina Andersen (uddannelse og beskæftigelse) samt Thorshøjgårds samlede ledergruppe står altid til rådighed med sparring vedrørende visitation, udarbejdelse af handle- og uddannelsesplaner samt ved flytning. Særligt i visitationsprocessen stiller Thorshøjgård sig til rådighed ved evt. spørgsmål mv.

Statusmøder

Tre måneder efter opstart inviterer Thorshøjgård altid anbringende kommune og forældre til et statusmøde. Formålet med statusmødet er at følge op på, hvordan det er gået med den unge/eleven siden indskrivning samt for at få forventningsafstemt og drøftet eventuelle justeringer i opstartsfasen.

Thorshøjgård inviterer herefter hver 6.-8. måned til statusmøde og fremsender forud for mødet en skriftlig statusrapport til anbringende kommune og forældre. Formålet med statusmøderne er at følge op på, om indsatsen fortsat er relevant ud fra en beskrivelse af den unges udvikling, samt at evaluere om målsætningerne i handleplanen måske skal revurderes eller justeres.

Løbende koordinering og godt samarbejde

Thorshøjgård holder altid en meget tæt og løbende kontakt med anbringende kommune i forbindelse med praktisk koordinering af møder og orientering ved væsentlige ændringer i den unges udvikling.

Har du spørgsmål om døgntilbud eller en plads i egen bolig, så kontakt socialrådgiver Anne Klemmed Meldgaard på tlf.: 4332 6405 eller på mail: akm@thgmail.dk.

Har du spørgsmål om uddannelse, dagbehandling eller beskæftigelse, så kontakt socialrådgiver Kristina Andersen på tlf.: 4332 6404 eller på mail: ka@thgmail.dk.