Ressourceforløb – jobtræning, afklaring og opkvalificering

Et ressourceforløb er et individuelt tilpasset forløb I dagtimerne, der hjælper og forbereder den unge bedst muligt til på sigt at opnå en tryg og holdbar tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Længden af et ressourceforløb kan variere og kan således vare fra et par måneder og op til fem år. Det er målet, at den unge ikke skal være på Thorshøjgård længere end nødvendigt, men skal hjælpes og støttes I forhold til at kunne komme I gang med et arbejde eller en uddannelse.

Et ressourceforløb tilrettelægges individuelt og indeholder elementer af fx støtte, undervisning, træning, vejledning, coaching og erhvervsafklaring. Forløbet fastlægges altid I en god og tæt dialog mellem den unge, jobcenter og Thorshøjgård. 

Indhold

Thorshøjgård tilbyder en bred vifte af faglige forløb, der kan tilrettelægges efter den enkeltes behov, muligheder og ønsker. Thorshøjgård tilbyder bl.a.:

Målgruppe 
for ressourceforløb