Personale

På Thorshøjgård er der flere forskellige faggrupper, herunder lærere, pædagoger, faglærere, praktikvejleder, socialrådgiver mv. Alle medarbejdere er veluddannede, har relevant erfaring og en høj grad af faglighed i arbejdet med de unge. Det kommer til udtryk i veldokumenteret professionalisme i den behandlingsmæssige og faglige tilgang.

Bred faglig sammensætning

En stor styrke i medarbejdergruppen er, at den rummer både terapeutisk, socialfaglig, pædagogisk, teoretisk faglig og praktisk viden samt kompetence, så de unge får den bedst mulige ramme at udvikle sig i.

Ledelse

Ledergruppen på Thorshøjgård består af: