Thorshøjgårds målgruppe

Thorshøjgård har to forskellige målgrupper:

  1. Unge, der er normalbegavede, men har mere eller mindre alvorlige psykiatriske problemstillinger og personlighedsforstyrrelser, der betyder, at de har brug for en høj grad af støtte hver dag.
  2. Unge med kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere grad eller befinder sig i den nederste del af normalområdet.

Derudover har en stor del af de unge udviklings- og tilknytningsforstyrrelser og/eller andre problemer af psykiatrisk karakter.

De unge på Thorshøjgård har ofte én eller flere af følgende diagnoser:

 

Målgruppen på døgnafdeling Pedersborg

Socialpædagogisk opholdssted og et midlertidigt botilbud til voksne (§§ 66, stk. 1, nr. 5 og 107) med 8 pladser for unge mellem 15-30 år.

De unge på Pedersborg er kendetegnede ved, at de er normaltbegavede men har mere eller mindre alvorlige psykiatriske problemstillinger og personlighedsforstyrrelser der betyder, at de har brug for en høj grad af støtte hver dag.

Målgruppen på døgnafdeling Hedebo

Socialpædagogisk opholdssted samt et midlertidigt botilbud til voksne (§§ 66, stk. 1, nr. 5 og 107). med 8 pladser for unge mellem 15-30 år.

De unge på Hedebo har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere grad eller befinder sig i den nederste del af normalområdet. Derudover har en større del af de unge udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelser eller andre problematikker af psykiatrisk karakter.

Målgruppen i Boligerne (Bofællesskaber)

Thorshøjgård har fire rummelige parcelhuse med i alt 8 pladser målrettet unge fra 18-30 år.

De unge i Bofællesskaberne er kendetegnede ved, at de er sent udviklede med psykosociale vanskeligheder og derfor har svært ved at gennemføre et normalt ungdomsliv.

Målgruppen i afdelingen for Uddannelse og Beskæftigelse

Uddannelses- og Beskæftigelsesafdelingen har plads til ca. 40-45 elever mellem 15-30 år.

De unge er kendetegnet ved at være normalt begavede med personlighedsforstyrrelser og forskellige diagnoser, eller sent udviklede unge med emotionelle, faglige og/eller sociale vanskeligheder og forskellige diagnoser.

Et forløb tilrettelægges altid individuelt til den enkelte unge med udgangspunkt i den unges kompetencer, interesser og særlige behov. Undervisningen sker altid i en velafbalanceret kombination mellem teori og praksis.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om døgntilbud eller en plads i egen bolig, så kontakt Thorshøjgårds socialrådgiver Anne Klemmed Meldgaard på tlf.: 4332 6405 eller på mail: akm@thgmail.dk.

Har du spørgsmål om uddannelse eller beskæftigelse, så kontakt Thorshøjgårds socialrådgiver Kristina Andersen på tlf.: 4332 6404 eller på mail: ka@thgmail.dk.