Information om Special Skills til UU-Vejledere

SkillsDenmark, Thorshøjgård og en række andre uddannelsestilbud for unge med særlige behov afholder onsdag d. 5. september 2018 kl. 10-14 Special Skills for udskolingselever, der modtager specialundervisning.

Hvorfor afholdes Special Skills?

Alle har ret til en ungdomsuddannelse, men for elever, der modtager specialundervisning og som ikke skal i ordinær ungdomsuddannelse, kan det være svært at få overblik over mulighederne efter folkeskolen. Derfor har SkillsDenmark og Thorshøjgård udviklet Special Skills.

Special Skills er målrettet unge med særlige behov, således at eleverne kan dyste i faglige skills, der er særligt tilpasset deres faglige niveau og samtidig stifte bekendtskab med nogle af de mange muligheder der er for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse i deres lokalområde.

Hvor og hvornår

Special Skills er et årligt tilbagevendende arrangement, der afholdes på Thorshøjgård i Ishøj d. 5. september 2018 i et samarbejde mellem SkillsDenmark, Thorshøjgård og 11 andre uddannelsestilbud. Special Skills afholdes altid første onsdag i september.

Hvem

Målgruppen for Special Skills er elever i udskolingsklasserne, der modtager specialundervisning og som minimum har et funktionsniveau, der gør, at de kan bevæge sig rundt på Special Skills pladsen og kan dyste i opgaver af lettere praktisk, erhvervsrettet karakter (se tilmeldingsskema for niveaudeling).

Eleverne tilmeldes Special Skills i små grupper af 3 elever, hvor drenge og piger (hvis muligt) blandes. Eleverne deltager i Special Skills sammen med deres lærere/pædagoger i et fordelingsforhold, der minimum er svarende til gældende normering i deres klasse.

Det er muligt at tilmelde udskolingselever med særlige behov, der modtager specialundervisning.

Hvad

Udover at dyste i Special Skills, får eleverne mulighed for at prøve kræfter med en række sjove, faglige udfordringer og opgaver på Special Skills pladsen for derved at finde ud af, hvad de er gode til og hvad de har interesse for. Opgaverne er bredt sammensat af mange forskellige faglige discipliner og præsenteres af en række forskellige produktionshøjskoler og STUér. På den måde kan eleverne danne sig et indtryk af, hvilke faglige områder der kan være mulighed for at beskæftige sig med.

Der vil på pladsen desuden være et særligt område, hvor elever, der har brug for et hvil, kan slappe af til en film på storskærmen.

Hvor meget

Arrangementet er nonprofit og gratis for eleverne at deltage i. Alle deltagere får gratis forplejning i løbet af dagen og alle modtager et diplom ved dagens afslutning. Vinderne af de forskellige Special Skills kåres og får naturligvis en fed præmie.

Tilmelding

Tilmelding via vedlagte tilmeldingsblanket, som lærere/pædagoger eller UU-vejleder mailer til ka@thgmail.dk.

UU-vejledere er meget velkomne som tilskuere på Special Skills. Hvis der ønskes forplejning, skal der ske tilmelding via mail på ka@thgmail.dk

Spørgsmål til Special Skills kan stilles til Thorshøjgårds socialrådgiver Kristina Andersen på tlf.:

2598 0695 eller på mail: ka@thgmail.dk

 Vi ses til Special Skills 2018!