Information om Special Skills til lærere og pædagoger

SkillsDenmark og Thorshøjgård afholder Special Skills for elever i udskolingen, der modtager specialundervisning. Special Skills er en årligt tilbagevendende begivenhed, som afholdes den 6. september fra kl. 10-14 på Thorshøjgård i Ishøj.

Special Skills er et uddannelsesarrangement for elever med specielle forudsætninger. På Special Skills kan eleverne dyste i skills, der er særligt tilpasset deres faglige niveau og samtidig stifte bekendtskab med nogle af de mange uddannelsesmuligheder der findes. Det bliver en festlig dag med masser af faglige udfordringer, læring og underholdning.

Hent en tilmeldingsblanket her: Tilmeldingsblanket til Special Skills

Hent denne tekst i Word form her: Information til lærere og pædagoger om Special Skills

Eleverne tilmeldes i hold af 3 elever (hvis muligt blandes drenge og piger) sammen med deres lærere/pædagoger. Hvis antallet af tilmeldte elever ikke kan deles med 3, må højst én af eleverne på holdet deltage på 2 hold. Der tilmeldes lærere/pædagoger efter minimum samme fordelingsforhold, som er gældende normering i klassen. Lærere/pædagoger deltager under hele arrangementet og støtter de af deres elever, der måtte have behov herfor.

Eleverne niveauopdeles, når de skal dyste under Special Skills. Så alle kan være med – og alle bliver udfordret. Det er lærerne/pædagogerne, der vurderer, hvilket niveau, der er passende for netop deres elever. Der angives ved tilmelding, hvilket niveau, eleverne skal dyste på.

Skulle der være elever (eller lærere/pædagoger), der ikke føler sig udfordrede nok på dagen, er de velkomne til at gå ”off piste” prøve kræfter med ”challenge yourself” opgaverne, som dog er uden for konkurrence.

Det er gratis at deltage i arrangementet og der vil være gratis forplejning i løbet af dagen. Alle deltagende elever modtager et diplom ved dagens afslutning og vinderne af de forskellige Special Skills får naturligvis en fed præmie.

Der vil ca. 14 dage inden Special Skills blive udsendt en mail til den kontaktperson, der er angivet på tilmeldingsblanketten. Her vil der komme praktisk information om f.eks. program for dagen, transport- og parkeringsforhold, hvileområder mm.

Vær opmærksom på, at der vil være presse og tv til stede på Special Skills. Ved tilmelding samtykkes til, at der filmes og fotograferes på dagen og at optagelserne kan blive bragt i tv, aviser og på hjemmesider uden yderligere indhentelse af særskilte tilladelser.

Har du/I spørgsmål om Special Skills (praktik, tilmelding mv.), så kontakt Thorshøjgårds socialrådgiver Kristina Andersen på tlf.: 25980695 eller på mail: ka@thgmail.dk 

Vi ses til Special Skills 2017!