Hedebo

Hedebo er et døgntilbud med plads til 8 unge i alderen 15 – 30 år. Se billeder fra Hedebo her.

De unge på Hedebo

De unge på Hedebo har som oftest kognitive udfordringer svarende til, at de begavelsesmæssigt er mentalt retarderede i lettere grad eller befinder sig i den nederste del af normalområdet. Derudover har en større del af de unge udviklings- og tilknytningsforstyrrelser eller problemer af psykiatrisk karakter.

De unge har generelt brug for en høj grad af tryghed, støtte, forudsigelighed og struktur i dagligdagen, og den pædagogiske indsats tilrettelægges individuelt.

Hedebo prioriterer, at den samlede gruppe af unge er harmonisk og i god balance og dette indgår som et vigtigt parameter i visitationen.

De unge på Hedebo har oftest én eller flere af følgende diagnoser:

Miljøet på Hedebo er ikke voldsomt.

Medarbejderne på Hedebo

På Hedebo er der én afdelingsleder og 6 faste pædagoger. Medarbejderne er veluddannede og har mange års specialiseret viden om og erfaring med målgruppen.

Alle medarbejdere samarbejder om en høj grad af struktur og ydre styring, som skaber en tryg, velkendt og forudsigelig ramme omkring den unge.

Hverdagen på Hedebo

Hedebo tilbyder en tryg hverdag præget af forudsigelighed, struktur og omsorg i overgangen mellem ungdoms- og voksenlivet. Hedebo arbejder med at udvikle de unges færdigheder, så de kan etablere et voksenliv uden – eller med mindst mulig – støtte. Her er fokus på målrettet botræning, udvikling af sociale kompetencer og på evnen til at kunne skabe meningsfuldt indhold i eget liv.

Det pædagogiske arbejde med eleverne foregår i et struktureret og anerkendende miljø og har relationsarbejde som omdrejningspunkt, idet relationen til den unge betragtes som fundamentet for det pædagogiske arbejde og dermed nøglen til elevens udvikling.

Hver ung har sin egen kontaktpædagog og i samarbejde mellem kontaktpædagog og den unge (og den unges sagsbehandler) opstilles relevante udviklingsmål, som kontaktpædagogen støtter den unge i at opnå i forhold til, at den unge udnytter sine evner og kompetencer bedst muligt.

Arbejdet med den unge

Hver uge holder den unge en kortere eller længere ugesamtale med sin kontaktpædagog, hvor kontaktpædagogen systematisk inddrager FIT (Feedback Informed Treatment) for at sikre en systematisk feedback fra den unge. I ugesamtalen tales der om de opstillede mål, samt om løst og fast. Mødet giver den unge en god mulighed for at give besked, hvis der er noget, som skal justeres eller tilrettes – eller hvis der ellers er noget, som kontaktpædagogen skal være særlig opmærksom på.

På Hedebo vægtes et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den unges familie og netværk meget højt, da samarbejdet og en løbende dialog er en vigtig og naturlig del af et godt forløb. Hedebo tilbyder efter aftale med kommunen familieterapi. Læs mere om familieterapi her: Familieterapi

Der afholdes derudover ugentlige elevmøder på Hedebo, hvor eleverne sammen har mulighed for at tage problemstillinger op, som ligger de unge på sinde.

Hvad kan man lave på Hedebo?

Fritiden er i udgangspunktet de unges egen tid, men Hedebo understøtter faste strukturer, botræning og aktiviteter i hverdage og  weekender og stiller derudover en række tilbud til rådighed. Det kunne bl.a. være:

I weekenderne er der normalt lidt mere stille end til hverdag, da nogle elever vælger at tage hjem på besøg hos forældre/familie eller netværk.

Weekenderne bruges til hjemlig hygge, afslapning, indkøb, den personlige samtale og til fordybelse.