Erhvervsafklaring

Et erhvervsafklaringsforløb afdækker den unges arbejdsevne. Forløbet starter altid med, at der bliver lavet en plan for, hvordan, hvordan den unges arbejdsevnen kan udvikles, herunder hvilke særlige skånebehov og hjælpemidler der kan optimere arbejdsevnen.

Hovedformålet er, at den unge opnår en stærkere tilknytning til beskæftigelses- eller uddannelsestilbud.

Derudover er formålet med forløbet at bidrage til udvikling af den unges arbejdsevne, så den unge på sigt har mulighed for at komme i beskæftigelse eller uddannelse. 

Målgruppe for erhvervsafklaring

Forløbet henvender sig til unge med nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, der har behov for en afklaring af deres arbejdsevnen og udviklingspotentiale.

Indhold i erhvervsafklaringsforløb

Forløbet er altid individuelt tilrettelagt og foregår I en kombination af arbejdsprøvning på Thorshøjgård samt evt. også som eksternt praktikforløb i en virksomhed eller på en uddannelsesinstitution. Hvis den unge har brug for rigtig meget støtte kan Thorshøjgårds fem interne værksteder anvendes under hele forløbet, eller som træning inden den eksterne praktik etableres.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som bl.a.:

Forløbet kan indeholde:

Dokumentation

Efter forløbet udarbejdes en rapport, som beskriver den unges forløb, arbejdsevne og udvikling/udviklingspotentiale.

Varighed og optag

Typisk ramme for forløbet er op til 13 uger.