Boligerne (Bofællesskab)

Se billeder fra Boligerne her.

Boligerne på Thorshøjgård består af fire rummelige parcelhuse med eget bad, toilet og køkken. De unge har egen have og terrasse – og der kan bo 2-3 unge i hver bolig.

Boligerne er placeret i yderkanten af Thorshøjgårds grund, men i nær afstand til døgnafdelingerne Hedebo og Pedersborg.

I tilfælde af, at de unge i boligerne har behov for hjælp eller rådgivning i et tidsrum, hvor personalet ikke er tilstede, kan de unge altid henvende sig på døgnafdelingen Hedebo.

Målgruppe

Målgruppen i boligerne er unge på 18 – 30 år og de unge har alle én eller flere af følgende problematikker:

• Udviklingsforstyrrelse
• Tilknytningsforstyrrelse
• Psykiske vanskeligheder
• Indadreagerende adfærd

De unge i boligerne sammensættes, så den unge kommer til at bo sammen med andre unge som den unge (og evt. familie/pårørende), vurderer, at de vil kunne fungere godt sammen med. De fleste unge er tilknyttet Thorshøjgårds uddannelses- og beskæftigelsestilbud, men der er også unge, der går på teknisk skole, produktionshøjskole eller andet.

Hjælp og støtte i eget hjem

I boligerne bor den unge for sig selv, med adgang til eget bad, toilet og køkken. Det er de unge selv, der styrer hverdagen, men der er altid den nødvendige hjælp og støtte fra personalet på Thorshøjgård, så den unge kan udvikle sig i en rar og tryg ramme.

De unge får besøg af personalet fire gange om ugen, hvor de bl.a. kan få hjælp og støtte til strukturen og planlægningen af:

Personalet udarbejder i samarbejde med de unge konkrete udviklingsmål, som tager udgangspunkt i de unges handle- og/eller uddannelsesplaner.

Se billeder fra boligerne her: Boliger

Pædagogisk tilgang i Boligerne

Det veluddannede personale i Boligerne arbejder med en recovery- og rehabilliteringsbaseret tilgang, hvor en respektfuld og anerkendende tilgang til samarbejdet med de unge vægtes højt, hvor de unge inddrages mest og bedst muligt. Den  enkelte unge støttes på den baggrund i at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, defineret af den unge selv. Alle medarbejdere i Boligerne arbejder derudover med klare udviklingsmål samt med FIT som et værktøj til at sikre en systematisk og løbende dokumentation og feedback fra de unge.

Tilbud til forældre og netværk

Forældre og netværk er altid velkomne til at kontakte Boligerne med spørgsmål, information – eller blot for at få en snak om, hvordan det går. Forældre og netværk er efter aftale altid velkomne til at komme på besøg og i øvrigt føle sig som en del af hverdagen, når det er muligt og meningsfuldt for den unge.

Ca. 10 gange om året afholder Thorshøjgårds socialpædagoger et netværksmøde for alle forældre/familie til de unge på Thorshøjgård, som ønsker at få mere viden, sparring og gode råd vedrørende Thorshøjgårds arbejde med de unge. På nogle møder er der inviteret relevante eksterne oplægsholdere og på andre møder sætter Thorshøjgårds pædagoger særligt fokus på et relevant emne eller tema.

Alle er meget velkomne og der plejer at deltage mellem ca. 5-7 familier ved hvert møde.