Aktivitets- og samværstilbud (§104)

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den unges livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod unge med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, hvor de unge kan have det rart og udfolde sig sammen med andre unge som en del af et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbuddet på Thorshøjgård opleves af mange som et hyggeligt fristed med masser af muligheder for hygge og kreativitet, der giver gode betingelser for hygge og personlig og social udvikling.

Målgrupper og indhold

De unge i aktivitets- og samværstilbud er visiterede og har typisk betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I aktivitets- og samværstilbuddet tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Derudover kan et forløb bl.a. indeholde sansestimulerede og tryghedsskabende aktiviteter, støtte til styrkelse af kommunikation og sociale kompetencer samt almindelig botræning som f.eks. madlavning, tøjvask, indkøb og rent socialt samvær. Thorshøjgård har en række forskellige faglige værksteder, hvor der bl.a. tilbydes:

Det enkelte tilbud indrettes altid, så den unges behov, interesser og kompetencer mødes bedst muligt. Thorshøjgård har en meget bred vifte af muligheder for at imødekomme de unges forskellige evner, interesser og kompetencer.