Beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Lov om Social Service)

Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 retter sig mod unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og unge med særlige sociale problemer som f.eks. sindslidelser, tilknytningsforstyrrelser og misbrug. Læs evt. mere om målgruppen  her.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod unge, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Målet med forløbet er, at den unge yder efter evne (og interesser) og derved får mulighed for at tillære sig nye kompetencer – og måske også nye interesser. Et beskyttet beskæftigelsesforløb øger muligheden for, at den unge bliver mere selvhjulpen i hverdagen og herigennem får øget sin livskvalitet.

Thorshøjgård tilbyder en række forskellige faglige muligheder, som f.eks.:

Tilbuddet omfatter unge mellem 18-30 år, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale 
vilkår på arbejdsmarkedet.