Døgntilbud

ali-og-pernille

Thorshøjgård har to døgntilbud med 8 pladser hver for unge mellem 15-30 år: 

Pedersborgs målgruppe er unge med psykiatriske diagnoser og Hedebos målgruppe er sent udviklede unge med psykosociale vanskeligheder.

Derudover har Hedebo 2 udslusningspladser, hvor det i trygge og velkendte rammer er muligt at øve sig i at bo for sig selv med eget bad og køkken - men samtidigt med adgang til den nødvendige hjælp og støtte i hverdagen.

 

 

 

Egen bolig

dscf5579

Thorshøjgård har fire hyggelige boliger (bofællesskab) med i alt 8 pladser. Her får de unge den nødvendige hjælp og støtte til at få hverdagen til at hænge sammen på en god og tryg måde.

Mange af de unge har tidligere boet på Pedersborg eller Hedebo og er herfra flyttet i egen bolig. Det giver tryghed og stabile overgange videre i tilværelsen, da rammerne på én og samme tid er velkendte og selvstændige. 

 

 

Uddannelse og beskæftigelse

DSCF0227

Thorshøjgård har en bred vifte af uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge mellem 15-30 år:

  • STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
  • Ressourceforløb
  • Erhvervsafklaring
  • Individuelle undervisningsforløb for elever i udskolingen
  • Beskyttet beskæftigelse 
  • Aktivitets- og samværstilbud